Pirkšanas līguma noteikumi

1. Noteikumu apjoms un spēkā esamība
1.1. Esošie noteikumi (turpmāk tekstā Pasūtīšanas noteikumi) attiecas uz  Dewerk OÜ (Dewerk), reģistrācijas nr. 10514183, adrese Võrumõisa 4a, 65605 Võru, Igaunija interneta veikalā shop.tracekeeper.com pārdošanā esošo preču iegādi no klienta puses (turpmāk tekstā Klients).
1.2. Puses savstarpējā komunikācijā vadās pēc Pasūtīšanas noteikumiem, Dewerk OÜ cenrāža un Igaunijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.

2. Līguma stāšanās spēkā
2.1. Pirkšanas-pārdošanas līgums par pasūtītajām precēm tiek uzskatīts par noslēgtu pēc pasūtījuma veikšanas no Klienta puses un pasūtījuma apstiprinšānas/cenu piedāvājuma nosūtīšanas no Dewerk puses.

3. Preču un pakalpojumu cenas
3.1. Pie precēm esošās cenas norādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli.
3.2. Dewerk patur tiesības veikt cenu izmaiņas par to paziņojot interneta mājas lapā. Veicot pasūtījumu klientam tiek garantētas pasūtījuma brīdī spēkā esošās preču cenas noteiktā pasūtījuma apmērā.
3.3. Cenas ir spēkā tikai interneta lapā norādītajām noliktavā esošajām precēm. Lielāku pasūtījumu gadījumā cena var mainīties. Gadījumā, ja pasūtījumā norādīto preču apjoms pārsniedz noliktavā esošo, noteikumi tiek atrunāti ar Klientu e-pasta ceļā.

4. Apmaksa par precēm un piegāde:
4.1. Iespējamie apmaksas un piegādes veidi:

  • Klients pats ierodas pēc preces tam vēlamajā Dewerk birojā vai Dewerk pārstāvis Veru pilsetas robežās piegādā preci uz norādīto adresi (nepieciešama iepriekšēja vienošanās).
  • Prece tiek nosūtīta ar SmartPost vai Post24 pakalpojuma palīdzību uz Klienta norādīto pakomātu. Uz pakomātu var nosūtīt preces, kuru kopējais svars nepārsniedz 2kg, un pasūtījumā var iekļaut visas noliktavas preces vai kataloga preces, kas kvalificējas pēc izmēra un svara.
  • Prece tiek nosūtīta ar Cargobus pakalpojuma palīdzību uz Klienta norādīto autoostu.
  • Prece tiek nosūtīta ar Omniva kurjeru uz Klienta norādīto adresi.
  • Iespējamas ar citas iespējas vienojoties ar Klientu.

4.2. Par jebkuru no 4.1. punktā norādītajiem piegādes veidiem Klients veic 100% priekšapmaksu ar bankas pārskaitījumu.

5. Preču pieejamība
5.1. Informācija par preču pieejamību ir norādīta pie preču apraksta. Dati mājas lapā tiek atjaunoti atbilstoši iespējām un atkarībā no laika aiztures, kā arī iespējamām neprecizitātēm datu bāzes, reālās Dewerk noliktavas situācijas un piegātāja nolikatvas situācijās starpā Dewerk nevar garantēt preču pieejamību pasūtījuma veikšanas brīdī. Pirms priekšapmaksas rēķina sastādīšanas tiek pārbaudīta noliktavas situācija, un izsniedzot rēķinu Dewerk garantē pārdodamās preces esamību noliktavā (izņemot pasūtījumus ar īpašiem noteikumiem). Problēmu gadījumā Dewerk nekavējoties informē Klientu, un par turpmāku pasūtījuma izpildi notiek vienošanās atkarībā no Klientam vēlmēm un Dewerk iespējām.

6. Klienta tiesības atteikties no pasūtījuma
6.1. Klientam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma uz pasūtījuma pamata 14 dienu laikā no pasūtītās preces nodošanas klientam.
6.2. Lai izmantotu atteikšanās tiesības, klientam jānosūta iesniegums ar atbilstošu saturu uz Dewerk e-pasta adresi un jāatgriež pasūtītā prece.
6.3. Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota, un tai jābūt ar visiem marķējumiem oriģinālajā iepakojumā.
6.4. Elektronikas komponentu atgriešana ir iespējama tikai, ja iepakojums nav atvērts.
6.5. Ja atgriežamā prece ir bojāta un bojājums nav radies pareizas lietošanas rezultātā. Pasūtītājam jāsedz preces vērtības samazināšanās.
6.6. Iegādāto preci nevar atgriezt, ja tā izgatavota pēc speciāla pasūtījuma ņemot vērā pasūtītāja personīgās vajadzības vai saskaņā ar pasūtītāja iesniegtajiem noteikumiem.
6.7. Dewerk atgriež Pasūtītājam līguma norādīto summu par pasūtīto preci pie pirmās iespējas, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atgriešanas līguma, ieskaitot to Pasūtītāja norādītajā bankas kontā (precei jābūt atgrieztai vai pasūtītājam jāpierāda, ka atgriežamā prece tiek nosūtīta).
6.8. Preces atgriešanas gadījumā piegādes izdevumi jāsedz pasūtītājam.

7. Dewerk tiesības atteikties no līguma
7.1. Dewerk ir tiesības atteikties no noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma uz pasūtījuma pamata, ja Klients nav rēķinā norādītajā laikā to apmaksājis vai ja Dewerk attiecīgās preces rezerves ir beigušās.
7.2. Pasūtītā prece tiek uzglabāta 30 dienas sākot no Klienta paziņošanas. Klientam tiek veikta atmaksa uz iesnieguma pamata, no kuras tiek atskaitītas izmaksas par preču sagatavošanu un uzglabāšanu.

8. Garantijas noteikumi
8.1. Dewerk izsniedz pasūtītajām precēm likumā saskaņotu garantiju tikai pie attiecīgās preces skaidri izsniegtos gadījumos un noteikumos.
8.2. Garantija ir spēkā tikai ar preces pirkuma čeku.
8.3. Garantija nav spēkā gadījumā, ja preces trūkumi radušies to nepareizi lietojot vai precei nolietojoties.
8.4. Garantija nav spēkā precēm, kas atzīmētas ar „ar defektu“ vai „nocenots“ vai „atlaide“ vai „lietots“. Atbilstošajām precēm ir nozīmīgi samazināta pārdošanas cena.
8.5. Garantija neattiecas uz programmatūrām. Visas programmatūras ir iespējams iepriekš izmēģināt, un pirms pirkuma veikšanas par to piemērotību Klientam jābūt pārliecinātam.

9. Īpašuma rezervācija
9.1. Līdz pilnīgai preces apmaksai prece ir Dewerk īpašums.

10. Personas datu apkopošana un izmantošana
10.1. Dewerk neizsniedz Klienta personas datus trešajām personām izņemot transporta pakalpojumu sniedzējiem preces piegādei Pasūtītājam.
10.2. Dewerk izmanto Pasūtītāja kontaktinformāciju tikai savā datu bāzē un ar pasūtījumu saistītas informācijas nosūtīšanai. Reklāmas un citas informācijas nosūtīšanai tiek izmantots Pasūtītāja e-pasts tikai gadījumā, ja Pasūtītājs to vēlas.

11. Pasūtīšanas noteikumu un cenrāža izmaiņas
11.1. Dewerk ir tiesības esošos noteikumus un cenrādi mainīt un papildināt.
11.2. Par noteikumu un cenrāža izmaiņām un papildināšanu tiek paziņots interneta mājas lapā shop.tracekeeper.com, un noteikumu un cenrāža izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā atbilstošo izmaiņu vai papildinājumu publicēšanas brīdī.
11.3. Ja pasūtījums ir veikts pirms noteikumu un cenrāža izmaiņām, pasūtījumam tiek piemēroti noteikumi un cenrādis, kas bijis spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

12. Nobeiguma noteikumi
12.1. Esošajiem pasūtīšanas noteikumiem un pirkšanas-pārdošanas līgumiem tiek piemērotas Igaunijas Republikas tiesības.
12.2. Ja pasūtīšanas noteikumu kāds punkts ir tukšs, tas neietekmē pārējo noteikumu un pirkšanas-pārdošanas līguma derīgumu. Tukšo punktu aizvieto ar likumam piemērotu punktu, kas tukšajam punktam ir tiesiski un ekonomiski vistuvākais.
Pēc pirkšanas-pārdošanas līguma slēgšanas pasūtīšanas noteikumi paliek pieejami adresē https://shop.tracekeeper.com/notekumi.html.