Tellimistingimused

Tingimuste kiirkokkuvõte:

  • Kõik hinnad on toodud ExWorks tingimustel asukohaga Võru, Eesti.
  • Kaup väljastatakse peale 100% ettemaksu tasumist.
  • Kauba transport toimub Incoterms CPT tingimuste alusel.
  • Kaup on tagastatav 14 päeva jooksul kauba kätte saamise päevast, mille jooksul tagastatud kauba maksumus hüvitatakse täielikult (kauba tagasi saatmise transpordikulusid ei hüvitata).
  • Kõikidele toodetele kehtib 6 kuu pikkune garantii, juhul kui kauba juures pole märgitud teisiti.

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tellimistingimused) kehtivad Dewerk OÜ (Dewerk), registrikood 10514183, aadress Võrumõisa 4a, 65605 Võru internetipoes shop.tracekeeper.com müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.
1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tellimistingimustest, Dewerk OÜ hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2. Lepingu jõustumine
2.1. Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Kliendi poolt ja tellimuse kinnituse/hinnapakkumise saatmist Dewerk'i poolt.

3. Kauba ja teenuste hinnad
3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
3.2. Dewerk jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest koduleheküljel hindade uuendamisega. Tellides garanteeritakse kliendile tellimuse esitamisel kehtivad kauba hinnad antud tellimuse ulatuses.
3.3. Hinna kehtib ainult lehel näidatud laos olevale kaubale. Suuremate tellimuste puhul võib hind muutuda. Tellimuste puhul, mis ületavad laos näidatud kogust, lepitakse Kliendiga eraldi tingimused kokku e-maili teel. 

4. Kaupade eest tasumise ja kättesaamise viisid:
4.1. Võimalikud kauba eest tasumise ja kohaletoimetamiseviisid:

  • Klient tuleb kaubale soovitud Dewerk kontorisse järgi või toob Dewerki esindaja selle Võru piires Kliendi poolt soovitud aadressile (vajalik eelnev kokkuleppimine).
  • Kaup saadetakse DPD kulleriga Kliendi poolt valitud aadressile.
  • Kaup saadetakse SmartPost või Post24 teenuse kaudu Kliendi poolt valitud pakiterminali. Pakiteriminali on võimalik saata tellimusi mille kogukaal ei ületa 2kg ning tellimus võib sisaldada kõiki laokaupu või kataloogitooteid, mis kvalifitseeruvad mõõtmete ja kaalu poolest.
  • Kaup saadetakse Cargobussiga Kliendi poolt valitud bussijaama.
  • Kaup saadetakse ELS kulleriga Kliendi poolt valitud aadressile.

4.2. Kõigi punktis 4.1 toodud tarnemeetodite puhul tasub Klient kauba ja teenuste eest 100% ette pangaülekandega.

5. Kauba saadavus
5.1. Kauba saadavuse info on ära toodud kaupa kirjeldavas infos. Andmeid koduleheküljel uuendatakse vastavalt võimalusele ning tulenevalt ajalisest viivitusest ning võimalikest ebatäspsustest andmebaasi ja tegeliku Dewerki laoseisu ja tarnijate laoseisu vahel ei saa Dewerk garanteerida kauba saadavust tellimuse esitamise ajal. Enne ettemaksu arve koostamist kontrollitakse laoseisu ning arve väljastamisel garanteerib Dewerk müüdava kauba olemasolu laos (v.a. tellimused eritingimustel). Probleemide puhul teavitab Dewerk koheselt Klienti ning tellimuse edasine täitmine lepitakse kokku vastavalt Kliendi soovidele ja Dewerki võimalustele.

6. Kliendi õigus tellimusest taganeda
6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.
6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse Dewerk'i meiliaadressil ja tagastama tellitud kauba.
6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema kõigi markeeringutega ning originaalpakendis. 
6.4. Elektroonikakomponentide tagastamine on võimalik ainult juhul, kui pakend on avamata.
6.5. Kui tagastamisele kuuluv kaup on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb Tellijal hüvitada asja väärtuse vähenemine.
6.6. Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.
6.7. Dewerk tagastab Tellijale lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Tellija poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema tagastatud või klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).
6.8. Kauba tagastamisel tuleb kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.

7. Dewerk'i õigus lepingust taganeda
7.1. Dewerk'il on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Klient ei ole arvel näidatud aja jooksul arvet tasunud või kui Dewerk'il vastava kauba varud on ammendunud.
7.2. Tellitud kaupa hoiab Dewerk Kliendi teavitamisest alates 30 päeva. Kliendile makstakse raha tagasi avalduse alusel, millest on maha arvatud kaupade käsitlus ja hoiukulud.
7.3. Tellimuse sisestaja on esitanud enda või Kliendi kohta valeandmeid, tellimuse sisestajal puudub otsene ja kontrollitav side tema poolt väidetava Kliendiga või Tellimuse sisestaja on alaealine.

8. Garantiitingimused
8.1. Dewerk annab tellitud kaubale seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid vastava kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel.
8.2. Garantii kehtib kaubale vaid koos ostuarvega.
8.3. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote kulumisest.
8.4. Garantii ei kehti kaubale, millel on märge "defektiga" või "allahinnatud" või "soodus" või "kasutatud". Vastaval kaubal on oluliselt alandatud müügihinda.
8.5. Garantii ei kehti tarkvarale. Kogu tarkvara saab eelnevalt proovida ning selle sobivuses peab Klient ise enne ostu veenduma.

9. Omandireservatsioon
9.1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Dewerki omand.

10. Isikuandmete kogumine ja kasutamine
10.1. Dewerk ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Tellijale toimetamiseks.
10.2. Dewerk kasutab Tellija kontaktandmeid ainult oma kliendiandmebaais ja tellimusega seotud informatsiooni edastamisek. Reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks kaustatakse Tellija e-maili vaid juhul, kui Tellija on seda soovinud.

11. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused
11.1. Dewerk'il on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada.
11.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje shop.tracekeeper.com kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.
11.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

12. Lõppsätted
12.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
12.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Peale ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad tellimistingimused kättesaadavaks aadressil https://shop.tracekeeper.com/tingimused.html.